Petar Mihaylov and Co / Master Profil / - ЕкипСофия 1592
Ул. Източна Тангента 110
Тел: 9794400, 9430830, 9794401
Факс: 9430831
info@master-profil.com
petar.mco@mbox.bol.bg

Екип

Петър Михайлов
Мариета Михайлова
Румяна Додова
Любомир Велев
Калин Каральов
Любомир Литков
Магдалена Николова
Ирина Сапунджиева
Ирена Георгиева

Управител
Директор Търговия и Маркетинг
Главен Счетоводител
Мениджър Производство
Главен Технолог
Клиенти, Внос и Износ
Клиенти
Клиенти
Счетоводител


Powered by
catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg