Petar Mihaylov and Co / Master Profil / - HPL ThermopalСофия 1592
Ул. Източна Тангента 110
Тел: 9794400, 9430830, 9794401
Факс: 9430831
info@master-profil.com
petar.mco@mbox.bol.bg

HPL Thermopal

Високо пресованият декоративен ламинат на Thermopal (Decorative High Pressure Laminate) е продукт по Европейски стандарт EN 438 и по ISO 4586. Нивото на емисия формалдехид е много под допустимата граница за дървесните материали и поради много ниска пропускливост на ламината, когато е залепен към дървесен материал служи като бариера за евентуална формалдехидна емисия на дървесната сърцевина. Ламинатите са одобрени за допир с храни и са устойчиви на разтворители и химикали, използвани в домакинството. HPL е трудно запалим и има свойства да забавя разпространението на пламъка и по този начин увеличава срока на евакуация. Ламинатите се доставят на листи, в различни дебелини (от 0,6 до 3 мм) и размери (дължини 2750 и 5500 мм, ширина 2020 мм). Възможни са три вида – Стандартен, Постформинг и Трудногорим. Плътността на материала е около 1500 кг/м3. Издържа до 1800С за кратко време (по EN 438).


Design Express – програма за бърза доставка. Доставките от Германия на HPL по тази програма се осъществяват за 7-10 дни.

Powered by
catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg