София 1592
Ул. Източна Тангента 110
Тел: 9794400, 9430830, 9794401
Факс: 9430831
info@master-profil.com
petar.mco@mbox.bol.bg

Лепила и пяни

Лепилата с марка KLEIBERIT са световноизвестни със своето високо качество и широка сфера на приложение. Използват се в мебелната и дървообработващата промишленост, строителната индустрия, автомобилната промишленост, филтърната промишленост. За всеки възможен процес на залепване има лепило с марка KLEIBERIT. Производството на лепилата KLEIBERIT се осъществява под постоянен технически и качествен контрол както във фирмените лаборатории, така и във водещи независими институти.


1 1 1 1 1 1

Складова наличност София

НомерЛЕПИЛА ЗА КАНТИРАЩИ МАШИНИтехн. данни BGтехн. данни EN
782.02EVA топлостопяемо лепило на патрони за HOLZ HER PDF
788.7EVA безцветно лепило на гранули за скорост над 5 м/мин и 160–200°C PDF
788.3EVA безцветно лепило на гранули за скорост над 5 m/min и 130–160°C PDF
827.0Чистител за кантиращи машиниPDFPDF
 ЛЕПИЛА ЗА ДЪРВО, ПРЕСИ, ПАРКЕТ  
303.2Универсално дисперсионно лепило за дьрво за среда D3 PDFPDF
303.5Втвьрдител за универсалното лепило PVAC 303 като преврьща среда D3 в D4  
303.8Кратко време на пресоване 10 минутиDOCPDF
501.0Полиуретаново еднокомпонентно лепило D4 PDFPDF
351.0Лепило за ламиниран паркетPDFPDF
350.0Лепило за масивен паркетPDFPDF
542.0Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет PDF 
567.0Полиуретаново еднокомпонентно лепило за паркет PDF
566.0Полиуретанова еднокомпонентна залепваща и уплътнителна смесPDFPDF
568.0Полиуретаново еднокомпонентно строително лепило PDF
569.0Полиуретаново еднокомпонентно строително лепило D4PDFPDF
871.0Лепило от карбамидна смола на прах със съдържание на втвърдителPDFPDF
 ПЯНИ  
535.0 DZДвукомпонентна пяна за пистолет за бърз монтажPDFPDF
544.5Еднокомпонентна пяна за пистолет 750mlPDFPDF
540.5Еднокомпонентна пяна – шпрей  PDF
537.5Двукопонентна пянаPDFPDF
890.6Монтажен пистолет за еднокомпонентна пяна и за чистител 823  
890.4 DZМонтажен пистолет за двукомпонентна полиуретанова пяна DZ  
    
C114/5Контактно лепилоPDFPDF
126.1Еднокомпонентно контактно лепилоPDFPDF
135.6Тапицерско лепилоPDFPDF
308.0Контактно лепило меламин – дървоPDFPDF
851.1 Лепило залепващо за секундиPDFPDF
885.0Превантивна паста за пресаPDFPDF
892.0+982.1ВАЛЯК 150 мм  
820.0Чистител и разредител за разтворими лепилаPDFPDF
827.0Чистител за кантиращи машини PDF
823.0Чистител за полиуретанова пянаPDFPDF
766двустранно - залепваща лепенка, oснова–бял полиетилен, силиконова хартия – светло синя 110 гр., Устойчивост -300С - +800С, ширина 19 мм/деб-на 1 мм/дължина 50 м  
    
821.0ЧистителPDFPDF

Powered by
catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg