Petar Mihaylov and Co / Master Profil / - ZOW 08-11.02.2010



София 1592
Ул. Източна Тангента 110
Тел: 9794400, 9430830, 9794401
Факс: 9430831
info@master-profil.com
petar.mco@mbox.bol.bg

ZOW 08-11.02.2010



Фирма Петър Михайлов и Ко взе участие за трети път на панаир ZOW 2010 от 08-11.02 в зала 20 щанд C-022.


Powered by
catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg