За подвързване

KLEIBERIT разработи продуктова гама, специално предназначена за подвързване на книги, която отговаря на всички изисквания – свързани с производството, третирането и качеството на крайния продукт. Реактивните системи за залепване отговарят на най-високите изисквания, включително изисквания по отношение на безопасността, здравето и опазването на околната среда.
https://master-profil.com/pm/wp-content/uploads/2018/05/kleiberit_bookbinding_1.jpg

Продуктов каталог

Свали Проспект
Свали e-Melt 712.6/712.7